Informatie over incontinentiematerialen voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger voor iemand in uw omgeving en constateert u dat diegene problemen heeft met urineverlies? Dan is het zaak hier zo snel mogelijk op te reageren. Logischerwijs heeft de persoon in kwestie ook door dat er plasproblemen aan de orde zijn, maar schaamte speelt nog altijd een grote rol. Daarom zullen de meeste mensen die hiermee te maken krijgen niet uit zichzelf aan de bel trekken. Wij zetten een aantal zaken op een rij die u wellicht kunnen helpen met de herkenning van en het omgaan met incontinentie.

Verschillende vormen van incontinentie

Zorgt u voor een naaste en bent u tot de voorzichtige conclusie gekomen dat er sprake is van plasproblemen? Dan is het van belang dat u zich realiseert dat er verschillende vormen van incontinentie bestaan. Inspannings- of stressincontinentie (welke niets met psychische stress te maken heeft) is een van de vaakst voorkomende vormen van incontinentie. Ook aandrangincontinentie komt vaak voor. Een gemengd beeld is ook mogelijk. Alhoewel deze termen u nu wellicht weinig tot niets zeggen, zal een huisarts daar meer over vertellen.

Het belang van een huisartsbezoek

Het is belangrijk om goed te weten van welk type urineverlies er sprake is, want dit speelt een grote rol bij het bepalen van het te gebruiken incontinentiemateriaal zoals dat van het wereldwijd bekende merk TENA. Huisartsbezoek is dus van groot belang, ook om een eventueel behandelplan op te kunnen stellen. Des te sneller u erbij bent, des te beter zal de behandeling aanslaan. Mogelijke behandeltrajecten zijn onder andere het volgen van een blaastraining of bekkenfysiotherapie. Gaat u mee naar de huisarts? Bedenkt u dan hoe het eet- en drinkpatroon van de betreffende persoon is, welke medicatie er wordt gebruikt en of andere (neurologische) aandoeningen een rol spelen.

Het stimuleren van een gezonde leefstijl

Of u de huisarts nu wel of niet heeft benaderd en er een eventueel behandeltraject is ingezet, blijft het te allen tijde belangrijk om het eet- en drinkpatroon van degene met plasproblemen in de gaten te houden. Ondanks urineverlies blijft het drinken van anderhalf tot twee liter water per dag een absolute noodzaak. Dranken die cafeïne of koolzuur bevatten werken averechts, net als citrussappen. Het nuttigen van voldoende vezels door bijvoorbeeld fruit en groente is ook belangrijk. Zo wordt tevens obstipatie en dus meer druk op de blaas voorkomen. Een gezond gewicht voorkomt ook dat urineproblemen verergeren.

Andere factoren die een rol kunnen spelen

Misschien heeft u er zelf ook al over nagedacht, maar ook andere zaken zoals de woning kunnen verhinderen dat iemand op tijd het toilet bereikt. Zo is in sommige woningen de afstand tot het toilet erg groot, of zijn er diverse obstakels op weg naar het toilet. En heeft de persoon waarvoor u zorgt functionele beperkingen waardoor zijn of haar fijne motoriek aanzienlijk is verminderd? Dan kunt u samen bekijken welke kleding er het best gedragen kan worden die makkelijk te openen is.

Het kiezen van het juiste incontinentiemateriaal

Voor personen die last hebben van urineverlies is het dragen van het juiste TENA incontinentiemateriaal van groot belang. Zo blijft het mogelijk om het leven zoveel mogelijk als voorheen te leiden en zal het zelfvertrouwen een stuk minder op negatieve wijze beïnvloed worden. Er zijn diverse soorten materialen verkrijgbaar, waaronder inleggers, incontinentiebroekjes en slips. De mate van incontinentie speelt de doorslaggevende rol bij materiaalkeuze. Ook de manier van leven is hierop van invloed. Zo zal iemand die voornamelijk thuis wellicht ander materiaal kiezen dan een persoon die dagelijks sport.

Blijvend monitoren

Is er eenmaal een bezoek aan de huisarts gebracht een behandelplan gestart, dan kunt u er in de meeste gevallen op rekenen dat de urineproblemen van de persoon in kwestie geleidelijk zullen verdwijnen. Zoals eerder al genoemd, zullen de resultaten sneller en sterker zijn naarmate er sneller contact wordt gezocht met de huisarts. U als naaste houdt ondertussen een vinger aan de pols.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn